Cranberry’s van Terschelling – 100% Natuurlijk

ppu natuurDe cranberry’s groeien in het wild in de duinen op Terschelling. Specifiek in de natte duinvalleien. De eilanders spreken hier over de cranberryplakken en ze hebben allemaal een naam gekregen. Voorbeelden hiervan zijn het Douwkesplak, het Studentenplak en het plak van paal 14. Er zijn vele grote en kleinere plakken verspreid over het eiland.

De Cranberryheide is een massieve heidesoort met lange, taaie uitlopers. De meest ideale omstandigheid voor deze plant is een kalkarme, zure grond waarbij het grondwaterpeil zomers kan variëren tot 25cm onder het maaiveld en gedurende de winter tot 25 cm boven het maaiveld. De voorkomende soorten op Terschelling zijn de Early Black en de Late Howes rassen.

Cranberryheide is een zeer sterke soort maar heeft ook een zwakke keerzijde, namelijk de gevoeligheid tijdens de bloei voor nachtvorst. De bloei van de Cranberryheide loopt van eind mei tot eind juni. Een prachtig gezicht; paarsroze gekleurde duinvalleien.

De oogst vindt meestal plaats vanaf 1 september en kan tot november duren, waarbij de oogstomvang en de weersomstandigheden een belangrijke rol spelen. Cranberry Terschelling BV pacht alle cranberryvelden in de Terschellinger duinen van Staatsbosbeheer..

Geschiedenis

Oogst

Productie

Cranberry webshop

Cranberryroducten bestellen? Bezoek: www.cranberrywinkel.nl

Het cranberryverhaal

In de herfst razen stormen met brute kracht langs de Tersche-
llinger kust. Sil ligt in de bedstee, maar slaapt lang niet gerust.